آزمون تافل چیست؟

تافل آزمون زبان انگلیسی است که  بیش از هفت هزار کالج و دانشگاه در صد و سی کشور جهان از جمله بهترین دانشگاه های آمریکا، کانادا، انگلستان، استرالیا و نیوزلند …